Rotterdam Port Information
Home > Columns > Staartdeling

Staartdeling


Enige tijd geleden stond ik in de rij bij de kassa van een supermarkt, toen de computer uitviel. Even dacht ik dat de tijden van weleer zouden terugkeren, toen de kruidenier de prijzen op een papiertje noteerde en vervolgens optelde. Helaas, de klanten werd verzocht hun artikelen op de band of in de boodschappenkarretjes achter te laten en de winkel te verlaten. De deur ging op slot tot het euvel verholpen was. Wat verwezen stond ik tussen een twintigtal andere ontheemden op straat. Ik moest aan dat merkwaardige voorval denken, toen ik in de NRC van 25 januari las dat het ‘realistisch rekenen’ zoals dat op basisscholen wordt gedoceerd, is mislukt. “Jongeren kunnen niet meer rekenen,” stelt lerarenopleider Gerard Verhoef vast. Ze kunnen geen staartdelingen maken, breuken optellen of analyseren waarom pindakaas in een pot van 450 gram goedkoper is dan in een pot van 350 gram.

Kinderen zullen dit ongetwijfeld achterhaalde doelstellingen vinden. Zij hebben de computer die veel persoonlijke vaardigheden overbodig maakt. Als zij ‘heefd’ of ‘hooft’ tikken, staat er een rood streepje onder het woord. Ook sommige journalisten zouden onthand zijn, als het geheimzinnige elektronische wezen achter hun scherm zou weigeren het rode potlood te hanteren. De computer heeft het onderwijs wezenlijk veranderd. Daarom doen discussies over de staartdeling ouderwets aan. Waarom zou je handmatig iets uitrekenen, als de machine het veel sneller en zorgvuldiger kan? Ik zou daar wel een motivatie voor kunnen verzinnen, maar jongeren hebben daar, vermoed ik, geen boodschap aan. Dat geldt ook de opvattingen over de staartdeling van drs. Verhoef en de professoren Van de Craats en Treffers in de NRC.

Mijn vriend Rien Robijns, die in februari 2005 – veel te vroeg – overleed, vertelde mij eens dat hij in Suriname getuige was van de entree van de elektronica. Hij was daar voor Het Vrije Volk, HP de Tijd en Nieuwe Revu in de periode van de militaire revolutie van Bouterse en de decembermoorden. In een bar waar hij vaak een whisky dronk, stond plotseling een kassacomputer. De barkeeper was daar uitermate trots op, de nieuwe tijd was aangebroken. Toen de klant zijn drie whisky’s wilde afrekenen, nam de ober plechtig achter het apparaat plaats en riep: “Ik krijg 900 dollar van je.” Hoe kan dat nou?, zei Rien, gisteren kostte het nog 9 dollar. De ober stribbelde eerst tegen (“De computer zegt het”), maar hervatte toch zijn elektronische inspanningen. “Je hebt gelijk, er klopte iets niet, ik krijg negentig dollarcent.”

Bouterse zag Nederlandse journalisten, vooral die van de mannelijke kunne, niet zitten. Te kritisch en altijd maar doorvragen over dingen die hen niets aangingen. Rien kreeg een voorkeurbehandeling, omdat hij verslaggever was van Nieuwe Revu; dat was het enige blad dat de militairen serieus namen omdat er destijds regelmatig lekkere meiden in stonden. Tijdens een interview vroeg hij de legerleider wat voor onderwijs hij had genoten. Dat viel bij Bevel niet in goede aarde. Op welke school heb jij gezeten?, vroeg hij. Op het gymnasium, zei Rien. “Dat schiet dus niet op,” gromde Bouta. “Ik heb maar Mulo, maar ik ben wel de baas van een heel land”. Hij keek mij daarbij dreigend aan, vertelde Rien. Als hij achter die computer had gestaan, was ik 900 dollar kwijt geweest. Bazen van een heel land maken in die contreien nooit fouten.

Door Jan Harmen

Our yearbook

Below a few example pages of the 51th edition of the Rotterdam Port Information yearbook.
Rotterdam Port Information 51th edition page 2
page 2
Rotterdam Port Information 51th edition page 3
page 3
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 4
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 5
Rotterdam Port Information 51th edition page 6
page 6
Rotterdam Port Information 51th edition page 7
page 7
Rotterdam Port Information 51th edition page 188
page 188
Rotterdam Port Information 51th edition page 189
page 189
Rotterdam Port Information 51th edition page 284
page 284
Rotterdam Port Information 51th edition page 285
page 285
Rotterdam Port Information 51th edition page 316
page 316
Rotterdam Port Information 51th edition page 317
page 317
Rotterdam Port Information 51th edition page 352
page 352
Rotterdam Port Information 51th edition page 353
page 353
© Havenkoerier bv | About us | sitemap