Rotterdam Port Information
Home > Columns > Ome Joop

Ome Joop


Naar aanleiding van eigen onderzoek stelt het AD vast dat de Nederlander niet tevreden is over het huidige kabinet en ook niet over de oppositie. De burger is niet gek. Hij is al zo vaak met een kluitje in het riet gestuurd, dat zijn geloof in verkiezingsbeloften gering is. Dat is niet van vandaag of gisteren. Een vooraanstaand politicus die aan dat wantrouwen voedsel heeft gegeven, was Joop den Uyl. Drie decennia geleden heeft hij nauwelijks iets heeft kunnen waarmaken van de voornemens die links Nederland destijds tot euforie brachten.

Den Uyl is allang geen mythe meer. De biografie van Anet Bleich doet het eroderende standbeeld verder afbladderen. Ik doel hier niet op randverschijnselen zoals zijn sympathie voor nazi-Duitsland in zijn jonge jaren, die als een jeugdzonde kan worden afgedaan, of het verdonkeremanen van de Northrop-affaire, waardoor hij het koningshuis gered zou hebben. Ik doel op het ontbreken van enig succes waardoor de samenleving ingrijpend zou veranderen, en de gefrustreerde suggestie dat dit succes er wel was. Dat het land op een grootse en meeslepende manier geregeerd werd door een staatsman van een on-Nederlandse statuur. Dat was hij niet. De herinnering blijft aan een man die zijn omgeving kapot vergaderde om in het holst van de nacht onbetekenende besluiten door te drukken. Een man die een onmogelijke relatie had met zijn naaste collega Dries van Agt, waardoor het landsbelang overschaduwd werd door persoonlijke emotie. Ten onrechte werd dat geweten aan Dries. Het lag aan ‘Ome Joop’, zoals Dries hem wel noemde, aan zijn gedram en onverzoenlijkheid.

Joop den Uyl was een merkwaardige man, aan wie veel menselijks vreemd was, maar hij hield wel van kunst. Ik was halverwege de jaren zeventig bij een opening van een tentoonstelling in galerie Amazone in Amsterdam. Amazone was een feministische club van links-liberale signatuur. Joops vrouw Liesbeth was voorzitter. Vrouwen in keurige broekpakken, meestal hoog opgeleid, maakten er deel van uit. Zij vormden het leeuwendeel van de bezoekers op de expositie, met in hun voetspoor hun echtgenoten en partners, zo te zien politici, ambtenaren en dat soort volk. In het zaaltje, dat zich bevond in een souterrain aan een gracht, was een meisje verdwaald dat zich onderscheidde van de andere dames. Een blonde krullenbol, een wulps bloesje, een rokje dat geen naam mocht hebben, eindeloze benen en torenhoge hakken. De broekpakken waren zichtbaar niet blij met haar performance, hun mannen bestudeerden haar van op afstand. Dat benen zo lang konden zijn...

Omdat zij nogal alleen leek in die elitaire kudde, besloot ik haar eenzaamheid te delen. Zij heette Nel, kwam uit Schiedam en was getrouwd, vertelde zij mij, maar omdat zij sympathie had voor het feminisme, wilde zij de huwelijksbanden niet laten knellen. Een interessant gezichtspunt dat nadere uitleg verdiende. Wij waren daar juist aan begonnen, toen de koboldachtige gestalte van Joop den Uyl het trapje naar de kelder afdaalde. Nel stokte. “Dat is meneer Den Uyl,” hijgde zij. “Ik heb op hem gestemd.” Dan ga je hem dat toch vertellen, zei ik, leuk voor die man. Zij aarzelde even. Toen ging zij op weg, een adembenemende loop waarbij alles wat moest bewegen bewoog. Alle aanwezigen van het mannelijk geslacht raakten in een staat van opwinding. “Dag meneer Den Uyl, ik ben Nel uit Schiedam en ik heb op u gestemd.” “Oh,” zei Ome Joop, wendde zich af en drentelde naar de broekpakken.

Door Jan Harmen

Our yearbook

Below a few example pages of the 51th edition of the Rotterdam Port Information yearbook.
Rotterdam Port Information 51th edition page 2
page 2
Rotterdam Port Information 51th edition page 3
page 3
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 4
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 5
Rotterdam Port Information 51th edition page 6
page 6
Rotterdam Port Information 51th edition page 7
page 7
Rotterdam Port Information 51th edition page 188
page 188
Rotterdam Port Information 51th edition page 189
page 189
Rotterdam Port Information 51th edition page 284
page 284
Rotterdam Port Information 51th edition page 285
page 285
Rotterdam Port Information 51th edition page 316
page 316
Rotterdam Port Information 51th edition page 317
page 317
Rotterdam Port Information 51th edition page 352
page 352
Rotterdam Port Information 51th edition page 353
page 353
© Havenkoerier bv | About us | sitemap