Rotterdam Port Information
Home > Columns > De dichter van Calvijn

De dichter van Calvijn


Op donderdag 7 mei had in de Oude Kerk in Dordrecht een bijzondere gebeurtenis plaats. Daar werd een expositie geopend in het kader van het vijfhonderdste geboortejaar van Johannes Calvijn (1509-1564). Als geen ander heeft hij met zijn specifieke opvattingen op religieus en maatschappelijk gebied de Nederlandse identiteit bepaald. Dordrecht was in de zestiende eeuw de vaandeldrager van de Reformatie in Holland. De kerk waarin de tentoonstelling wordt gehouden, heeft historische betekenis, omdat Willem van Oranje hier in 1574 zijn overgang naar het protestantisme bekend maakte. Dat was een ingrijpende politieke daad, die niet vrij was van opportunisme. Enerzijds speelde de sympathie van de bevolking van de noordelijke Nederlanden voor het nieuwe geloof een rol, anderzijds erkende het calvinisme het recht tot gewapend verzet tegen de usurpator. Dat legitimeerde de prominente positie van Willem, onze Vader des Vaderlands, in de strijd tegen Spanje in eerste periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het is zonder enige twijfel mede aan het calvinisme te danken dat Holland in de zeventiende eeuw, onze Gouden Eeuw, tot een ongekende economische en culturele bloei kwam.

Dat de opening van de tentoonstelling een bijzondere allure had, was vooral de prestatie van Ramsey Nasr, sinds januari de Dichter des Vaderlands. Hij las in de kerk het prachtige gedicht ‘Psalm voor een afkomst’. De functie van Dichter des Vaderlands is een merkwaardig fenomeen. De vorige functionaris, de Groningse bard en rijmelaar Driek van Wissen, was gespeend van spiritualiteit, hij was meer een kermisdichter. Met Ramsey Nasr, dichter, acteur en regisseur, arriveren wij in het domein van de kunst. In zijn briljante gedicht vraagt hij de God van Calvijn om hem binnen zijn gebied te halen, ‘een drenkeling tussen de bloemen’. En hij vibreert langs de grenzen van goed en kwaad, het gewetensconflict dat in het calvinisme het menselijk denken en handelen bepaalt. Nasr: ‘maar hier ben ik/ onbekwaam tot enig goed/ geneigd tot alle kwaad/ van god en goden los.

Ramsey Nasr werd in 1974 in Rotterdam geboren, als zoon van een Palestijnse vader met een moslimachtergrond en een Nederlandse moeder van r.k. huize. Die afkomst maakt hem tot een dissident, die nolens volens naar een nieuwe weg zoekt in de biografie van de samenleving. Als kunstenaars het vermogen hebben tot hoge kunst – en Ramsey Nasr heeft dat -, zijn zij altijd dissidenten. Dat geldt trouwens ook voor eminente wetenschappers als Einstein en Darwin. Zij staan buiten de massa, maar zij kunnen die massa wel inspireren. Soms kunnen zij het profiel van de maatschappij veranderen, zoals de Dichter des Vaderlands probeert in ‘Psalm voor een afkomst’, een pleidooi voor wederzijds respect. Volgens de bijbel en andere heilige boeken heeft God de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. De keerzijde van de medaille is dat er zonder mensen geen god zou zijn. In dat licht kan worden gesteld dat de mens op zijn beurt god heeft geschapen en hem eigenschappen en opvattingen heeft toegeschreven die passen in zijn eigen wereldbeeld. Daardoor is God voor christenen een ander fenomeen dan voor moslims of boeddhisten.

Het optreden van Ramsey Nasr in Dordrecht is een indicatie dat het christendom de ogen niet sluit voor wat buiten zijn grenzen gebeurt. Ik vermoed dat de God van Calvijn blij is met deze Rotterdamse jongen en zijn excellente dichterschap.

Door Jan Harmen

Our yearbook

Below a few example pages of the 51th edition of the Rotterdam Port Information yearbook.
Rotterdam Port Information 51th edition page 2
page 2
Rotterdam Port Information 51th edition page 3
page 3
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 4
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 5
Rotterdam Port Information 51th edition page 6
page 6
Rotterdam Port Information 51th edition page 7
page 7
Rotterdam Port Information 51th edition page 188
page 188
Rotterdam Port Information 51th edition page 189
page 189
Rotterdam Port Information 51th edition page 284
page 284
Rotterdam Port Information 51th edition page 285
page 285
Rotterdam Port Information 51th edition page 316
page 316
Rotterdam Port Information 51th edition page 317
page 317
Rotterdam Port Information 51th edition page 352
page 352
Rotterdam Port Information 51th edition page 353
page 353
© Havenkoerier bv | About us | sitemap