Rotterdam Port Information
Home > Columns > Cultuurstad Schiedam

Cultuurstad Schiedam


Schiedam steekt haar ambities op cultureel gebied niet onder stoelen of banken. Dat is vooral de verdienste van het Stedelijk Museum, dat de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd en heringericht is. In het verleden heeft het instituut een reputatie verworven als bakermat van de Nederlandse kunst, met als belangrijkste accenten Cobra en het geometrisch constructivisme. Daarvoor bestaat landelijk respect. Dat blijkt onder andere uit het feit dat het Instituut Collectie Nederland in 2006 het museum een omvangrijke collectie werken van de grote dichter en schilder Lucebert in beheer gaf. En dezer dagen werden 52 werken uit de nalatenschap van Constant (1920-2005) in langdurig bruikleen ontvangen. Dat is een bewonderenswaardige sprong naar voren, die mede te danken is aan de niet aflatende inzet van directeur Diana Wind en haar medewerkers. Want werk van deze importantie komt niet zomaar naar Schiedam. Daar is voor geknokt. Vele musea – en niet alleen in Nederland - hadden deze collectie graag welkom geheten.

Constant (Nieuwenhuys) is een van belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij stond samen met Karel Appel, Corneille en de Deense schilder Asger Jorn aan de wieg van de internationale Cobra-beweging (1948-1951), waarvan hij de toonaangevende theoreticus was. Cobra staat voor Copenhagen Brussel Amsterdam, een experimentele groep van Deense, Belgische en Nederlandse kunstenaars, die in 1949 met zijn eerste grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam een enorme heisa veroorzaakte. In kunstkringen en ook door het kunstpubliek werd de expositie als revolutionair beschouwd. De theoretische geschriften van Constant hebben daarbij zeker een rol gespeeld. Maar hij stond minder in de schijnwerpers dan Appel die met provocerende uitspraken (‘ik rotzooi maar wat aan’) een onderwerp werd aan de bittertafel, en Lucebert die zich liet kronen als ‘keizer van de Vijftigers’.

Na de Cobra-periode ging Constant zijn eigen, zelfstandige weg. Aanvankelijk trok hij de aandacht met ruimtelijke constructies, met als hoogtepunten de modellen voor de toekomststad New Babylon. Hij werkte enige tijd samen met de architecten Aldo van Eyck en Gerrit Rietveld, voor wie hij architectonische ontwerpen inkleurde. Naar aanleiding van die contacten schreef hij het belangrijke essay ‘Voor een spatiaal colorisme’ (1953), waarin hij een pleidooi hield voor een rol van de kunst in de gebouwde omgeving. Als consequentie streefde hij naar een Synthese der Kunsten. Daaraan gaf hij (o.a.) gestalte in zijn schitterende expositie in het Nederlandse paviljoen op de Biennale van Venetie in 1966. Vanaf 1969 keerde hij terug naar de schilderkunst, waarin hij zich wars van heersende modes en gevestigde opvattingen manifesteerde, met een scherp oog voor schrijnende maatschappelijke kwesties. Een hoogtepunt is het magistrale schilderij L’insurrection/De Opstand uit 1985, een universele verbeelding van opstanden waar ook ter wereld.

Voor Constant bestaat internationaal veel waardering. Zijn werk bevindt zich in musea voor hedendaagse kunst over de hele wereld, zoals de Tate Modern in Londen, het Centre Pompidou in Parijs en de Neue Nationalgalerie in Berlijn. Schiedam scoort met het verwerven van de ateliernalatenschap van deze superieure kunstenaar. Zij wordt eind van dit jaar aan het publiek getoond.

Door Jan Harmen

Our yearbook

Below a few example pages of the 51th edition of the Rotterdam Port Information yearbook.
Rotterdam Port Information 51th edition page 2
page 2
Rotterdam Port Information 51th edition page 3
page 3
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 4
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 5
Rotterdam Port Information 51th edition page 6
page 6
Rotterdam Port Information 51th edition page 7
page 7
Rotterdam Port Information 51th edition page 188
page 188
Rotterdam Port Information 51th edition page 189
page 189
Rotterdam Port Information 51th edition page 284
page 284
Rotterdam Port Information 51th edition page 285
page 285
Rotterdam Port Information 51th edition page 316
page 316
Rotterdam Port Information 51th edition page 317
page 317
Rotterdam Port Information 51th edition page 352
page 352
Rotterdam Port Information 51th edition page 353
page 353
© Havenkoerier bv | About us | sitemap