Rotterdam Port Information
Home > Columns > Bonte knaagkever

Bonte knaagkever


Gelukkig zette de bonte knaagkever alles in een ander perspectief. Anders zou je als alert mens zwaar depressief worden. Zet het maar op een rij: de EHEC-tragedie die telers in grote delen van Europa aan het gas jaagt, het gas zelf dat door zijn koppeling aan de olieprijs onbetaalbaar wordt, de financieel-economische situatie in Amerika, de bezuinigingen die een streep zetten door alle leuke dingen en tenslotte de denktank. Nou ja, de denktank heeft wel iets positiefs. Hij moet de vrije val van het CDA stoppen en ombuigen richting hemel, waar die lieden vroeger veel contacten hadden. Alleen vinden veel CDA’ers en andere moralisten het maar niks dat Jack de Vries in de tank zit. Hij heeft namelijk in hun visie het gezin, de hoeksteen die hij als p.r.-man min of meer persoonlijk had uitgevonden, om zeep gebracht. Jack komt niet in de hemel, weten zij zeker. Maar dat zal hem een zorg zijn. Liever dat majoortje op mijn rug dan die morsige Hans Hillen of een ander militair genie, denkt hij. Vast staat dat je goed kans loopt om geschift te worden, als je langdurig aan H.H. denkt. Daarom is ons halve leger inmiddels geschift.

Kortom, het is een raar land waarin wij leven, en als je niet kortzichtig wil zijn, weet je ook dat het een rare wereld is. Dan is er een deus ex machina, een godswonder, nodig om de dingen te kunnen relativeren. In dit geval, en misschien geldt dat alleen voor mij, was dat de bonte knaagkever. Nieuws dat alle andere nieuws overschaduwt. Nieuws dat in zijn beperkte negativiteit werkt op de lachspieren die al zo lang tot werkloosheid gedoemd leken.

Net toen CDA-voorzitter Ruth Peetoom de Denktank en dus Jack op de sokkel tilde, waar Maxime Verhagen straks vanaf moet donderen, maakte de gemeente Veere bekend dat de bonte knaagkever het stadhuis uit 1420 naar de Filistijnen aan het knagen is. Ik wist wel wat kevers waren, maar de bonte knaagkever was tot nu toe aan mijn aandacht ontsnapt. Dat was bij die van Veere kennelijk ook het geval. De bonte knaagkever had zich namelijk niet bij de portier gemeld en had zich met een paar duizend broertjes en zusjes illegaal in het oude raadhuis gevestigd. Veere beschouwt dit als een guerrilla aanval en wil van het Rijk 1,2 miljoen euro om de terroristen te verdrijven. Het leger inschakelen kan niet meer, dat verkeert onder de bezielende leiding van Hans in staat van ontbinding. De redding moet komen van staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra, in kunstkringen ook wel Halbe Zoolstra genoemd. De vraag is alleen: kan hij geld dat hij uitspaart door (3) dansgezelschappen de keel door te snijden, uitgeven aan de verdelging van de bedreigende diersoort in Veere?

Ik denk van wel. Tenslotte gaan wij ook Griekenland met miljarden overeind houden. Een prachtig land, waar mensen kort na de kleuterleeftijd met pensioen gaan en soms tot lang na hun dood van dat pensioen genieten. Niet allemaal natuurlijk, het zijn er maar 4000, maar evengoed! Een nieuwe categorie in de geschiedenis van de humor, de Griekenmop. Als ik de Grieken was geweest, had ik het via hun commissie Stiekem onder de pet gehouden. In dat land zijn knaagdieren op twee benen actief, die het veel bonter maken dan onze eigen bonte knaagkever in Veere. Zij zijn bezig het fundament van de samenleving aan te vreten. Als het alleen hun eigen huis betrof, zou het mij worst wezen. Maar het huis van Europa wordt daar bedreigd. Daarom moeten wij miljarden storten, willen wij niet met z’n allen instorten. En dan maar hopen dat ze niet in een bodemloze put verdwijnen. Dat werkt weer niet op de lachspieren.

Door Jan Harmen

Our yearbook

Below a few example pages of the 51th edition of the Rotterdam Port Information yearbook.
Rotterdam Port Information 51th edition page 2
page 2
Rotterdam Port Information 51th edition page 3
page 3
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 4
Rotterdam Port Information 51th edition page 5
page 5
Rotterdam Port Information 51th edition page 6
page 6
Rotterdam Port Information 51th edition page 7
page 7
Rotterdam Port Information 51th edition page 188
page 188
Rotterdam Port Information 51th edition page 189
page 189
Rotterdam Port Information 51th edition page 284
page 284
Rotterdam Port Information 51th edition page 285
page 285
Rotterdam Port Information 51th edition page 316
page 316
Rotterdam Port Information 51th edition page 317
page 317
Rotterdam Port Information 51th edition page 352
page 352
Rotterdam Port Information 51th edition page 353
page 353
© Havenkoerier bv | About us | sitemap